Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów do 14:00 (poniedziałek - piątek), a paczkę InPost wyślemy tego samego dnia!
Zamów telefonicznie: +48 795 119 804 / +48 607 805 683
Do darmowej dostawy brakuje Ci
249,00 zł
Klauzula RODO

Informacja dla osób w związku z  przetwarzaniem danych osobowych na podstawie monitoringu wizyjnego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku jest INTERMEDIA Bożena Szymczak, ul. Kożuchowska 15A, 65-364 Zielona Góra. Kontakt do Administratora: e-mail: sklep@bialawydra.pl telefoniczny: +48 795 119 804.   
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: sklep@bialawydra.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „dla IOD”. 
 3. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia.
 4. Miejsca monitorowane zostały oznaczone poprzez rozmieszczenie tablic informacyjnych o video-nadzorze.
 5. Administrator danych dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu, niszczeniu i kradzieży mienia:
  a)    na wniosek osób trzecich;
  b)    na wniosek organów prowadzących postępowania.
 6. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane na nośniku zewnętrznym tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa, np. Policji. 
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1, lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.  
 8. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego: sylwetka/postać.
 9. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 90  dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.
 10. Pani /Pana dane zarejestrowane na podstawie monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie INTERMEDIA Bożena Szymczak lub kontaktując się na dane wskazane w pkt. 1 i 2 niniejszej klauzuli. 
 12. W przypadku uznania, przez Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących w sposób uzasadniony narusza przepisy z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku [RODO], przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000.
 13. Dane osobowe przetwarzane na podstawie monitoringu Administrator nie będzie przekazywał do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych.
 14. Przetwarzane dane za pomocą monitoringu wizyjnego nie będą podlegały zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem  profilowania.